Tilbage til museumshaven
Fast udstilling
Fast udstilling
Fast udstilling
Fast udstilling. Aabner 1. april
Bookmark and Share
Fredensborg Slot
Øresundsfiskeriet i Fredensborg Kommune
Museets højbede med de
historiske urter er
placeret i baghaven
foran vognporten.
Der er en lille samling
af interessante
minde- og gravstene
i starten af
museumshaven.