Særudstilling 2016
Øresundfiskeriet i Fredensborg Kommune

Særudstillingen lukkede 1. november 2016.
Lotte og Helene
Lotte og Helene
Fiskebåde omkring 1930
Fiskebåde omkring 1930
Fredensborg Lokalhistoriske Museum gennemfører hvert år en særudstilling, hvor temaet tager udgangspunkt i de to gamle, nu nedlagte kommuners historie. D.v.s. Fredensborg-Humlebæk og Karlebo kommuner. Her i 2016 er temaet det fiskeri, der gennem flere hundrede år fandt sted ved kommunernes kyster.

Egentligt erhvervsfiskeri kendtes for 150 år siden kun de færreste steder i landet. De fleste fiskere var såkaldte fiskerbønder, der supplerede deres udkomme fra landbruget med fiskeri. Men Nordsjælland var en undtagelse, idet fiskeriet i Øresund har en længere historie med fiskere, der dyrkede fiskeriet som deres hovederhverv.

Billeder fra udstillingen. Foto: John Stæhr
Fiskerkone Datidens vaders Fisker
Udstillingen viser en række op til 150 år gamle genstande fra dette fiskeri. Disse genstande suppleres med billeder og tekster, med relation til deres brug. Hovedvægten ligger på fiskeriet i Humlebæk og især Sletten, idet det overvejende var her, fiskeriet fandt sted.
Øresundfiskeriet i Fredensborg Kommune
Udstillingen viser også generelt fiskeriets historiske udvikling og de arbejdsvilkår, der var særegne for dette erhverv. Særudstillingen kan opleves fra den 12. marts og frem til den 31. oktober. Der er åbent hver dag kl. 13-16, bortset fra mandag. I pinsen er der dog åbent 2. pinsedag.
Øresundfiskeriet i Fredensborg Kommune
Fast udstilling
Fast udstilling
Fast udstilling
Fast udstilling. Aabner 1. april
Bookmark and Share
Fredensborg Slot
Øresundsfiskeriet