Særudstilling 2017
Særudstillingen er åben indtil 31. oktober 2017

Brandvæsenets historie
Brandvæsenets historie
Udstillingen er opbygget med en lang række temaer, der til sammen er med til at give gæsterne et indtryk af brandbekæmpelsens udvikling fra slutningen af 1700-tallet og frem til årtusindeskiftet, både generelt og naturligvis særlig lokalt.    Fotos: John Stæhr
udstilling brandmænd Særudstilling
En lang række genstande er udstillet inde i selve museet, hvor man bl.a. kan se en enestående video fra en brand i Søholm for 21 år siden. Her vil gæsterne for alvor få et indblik i, hvilket imponerende og utroligt hårde arbejde vore brandmænd udfører.
Brandbil i museumshaven Sprøjte fra Fredensborg Slot
Men også i museumshaven og i museets vognport er der genstande, der er en del af særudstillingen. I haven ses en brandbil fra 1952, hvor man på siderne kan se Asminderød-Grønholt Kommunes navn og byvåben. Og inde i vognporten ses en to-hjulet brandsprøjte fra Fredensborg Slot, indkøbt i 1888. Denne sprøjte lånte Fredensborg Brandkorps af og til, når der skulle slukkes ildebrande ude i byen.
Brandslukningsmateriel Tromme til brandalarm Brandslanger
Fast udstilling
Fast udstilling
Fast udstilling
Fast udstilling. Aabner 1. april
Fredensborg Slot
Øresundsfiskeriet