Opgaver og organisation

Fredensborg Lokalhistoriske Museum er Fredensborg Kommunes kulturhistoriske museum. Det er museets opgave at indsamle, registrere og bevare genstande, der er relevante for kommunens historie. Gennem udstillinger af disse genstande søger museet at belyse kommunens sociale, politiske, økonomiske og kulturelle historie. Det sker gennem en række faste udstillinger samt en årlig særudstilling.

Museet ejes af Fredensborg Kommune, der har overladt Karlebo Lokalhistoriske Forening at drive museet. Museets virksomhed henhører direkte under kommunens kulturelle forvaltning samt det politiske fagudvalg, der har ansvaret for den kulturelle virksomhed. Den daglige ledelse udøves af bestyrelsen for Karlebo Lokalhistoriske Forening, hvor formanden ligeledes er museumsleder.