Særudstillingen 2018

Landsbyens håndværkere

Udstillingen vises indtil 31. oktober 2018

Snedkeren, bødkeren og blikkenslageren

Særudstillingen viser aspekter af syv forskellige håndværkeres virksomhed. Nemlig smeden, tømreren, snedkeren, hjulmageren, bødkeren, mureren og blikkenslageren.

Udstillingen omfatter genstande fra 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Den viser eksempler på håndværkernes værktøj og de produkter, som de fremstillede med værktøjet. Tre videoer viser smedens, bødkerens og hjulmagerens imponerede dygtighed.

Man ser også smeden med sin ambolt, og museet har opbygget en rekonstruktion af smedens esse. Desuden ses en rekonstruktion af et åbent ildsted ved siden af mureren, der jo byggede ildstederne.

På udstillingen kan man også se mere end 100 år gamle fotos, der viser håndværkerne på deres arbejdspladser. Det hele er understøttet af forklarende tekster.

Smedjen
Åbent ildsted
Blikkeslageren m.m.