Skoletjenesten

 

Skolebesøg kan finde sted kl. 10 – 12, mandag – fredag, og i perioden januar  – november
Nærmere oplysning og bestilling af besøg sker ved henvendelse til museumsleder Niels Storgaard Simonsen, tlf 2341 5440, eller via mail: info@lokalhistorisk-museum.dk
Skoletjenesten er gratis og bus 375R går til Avderød med stoppested ca. 50 m fra museet.
Klik på Se køreplanen i højre side.

Det tilbyder vi
Som udgangspunkt for en skoleklasses besøg på Lokalhistorisk Museum foreslår vi, at klassen deles i to hold.
Det ene hold får undervisning efter “gammeldags” principper.. Det andet hold får en indføring i historien bag nogle af genstandene i museets samlinger.
Derefter byttes om, og det samme forløb gentager sig.
Lektionerne varer ca. 50 minutter.

Programmet for undervisningen
tilrettelægges således, at den kan tilpasses de forskellige klassetrin. Målet er først og fremmest at give eleverne en fornemmelse for, at der engang var en helt anden slags skole en den, de kender i dag. Det er bedste- og oldeforældrenes skole, de skal prøve at gå i.

Det er ikke nogen fast lektionsplan, idet der som sagt tages hensyn til, hvilket klassetrin børnene er på. Men der indgår i afpasset form nogle af følgende elementer.

  • Opstilling på to rækker og indrykning i klasselokalet på gammeldags manér med “respekt” for læreren.
  • Indføring i skolernes historie i Danmark og helt konkret om Rytterskolen i Avderød.
  • Ordensregler for skoleeleverne i “gamle dage.”
  • Skrivning på egen skifertavle med griffel.
  • Gammeldags skønskrift med pen og blæk.
  • Gamle regningsarter.
  • Geografi – hvordan så Danmark ud i “gamle dage.?
  • Anvendelse af museets såkaldte anskuelsestavler.

Programmet for indføring i museets samlinger.
Holdet, der jo består af en halv klasse, kan evt. inddeles i tre hold á 3 – 4 elever, ved hjælp af de ledsagende lærere.

Derpå udleveres et spørgeskema til en “pennefører”.
Skemaet indeholder et antal forskellige spørgsmål vedr. museets genstande, overvejende efter “multiple Choice princippet”. Efter en halv times tid bruges det sidste kvarter til, at en repræsentant for museet fortæller historien bag de pågældende genstande. I godt vejr foreslår vi desuden at lade eleverne lege i haven med museets historiske legetøj. Og for de mindre børns vedkommende erstattes spørgeskemaerne af fortællinger om genstandene i museumshaven og vognporten.

Særligt tilrettelagt program
Ovennævnte program er museets forslag til et besøg. Men sammen med lærerne er vi parate til at tilrette et forløb af en helt anden art såfremt dette måtte ønskes.

DEN GAMLE
SKOLELÆRER


Maleriet ovenfor viser en typisk skolelærer, som han kunne opleves i slutningen af 1800-tallet.

Maleriet kan ses i skolestuen bag kateteret ved siden af hans dragt, en såkaldt diplomatfrakke.
Oliemaleriet er udført af billedkunstner Per Eckart Hansen, Nivå.