Donse Krudtværk og Nivå Krigshavn

Donse Krudtværk


Donse Krudtværk blev 1704 anlagt ved Lille Dam sydvest for Gunderød. På stedet lå i forvejen en vandmølle, Donse Mølle. Den hørte under dronningen på Hirschholm Slot, som hun ejede sammen med resten af Karlebo, Birkerød, Bloustrød og Hørsholm Sogne.

Det var anden gang dronningen på Hirschholm Slot gav sig i lag med at starte en industri, for allerede i 1701 havde hun etableret et teglværk i Nivå. I 1704 gjaldt det så et krudtværk.

Trods de mange sikkerhedstiltag var der alligevel en del eksplosionsulykker på krudtværket. Den første fandt sted i 1724, hvor krudtmesteren omkom. Alene i tidsrummet i 1871-1891 var der 6 eksplosioner, hvor den mest katastrofale af dem indtraf den 16. maj 1882. Da eksploderede ti tons krudt, hvorved en række bygninger jævnedes med jorden. Træer blev revet op med rode og store kampesten slynget gennem luften. Tre af de ansatte blev dræbt, og to hårdt kvæstede. Blandt de dræbte var to unge piger på henholdsvis 15 og 16 år. Det kan man læse mere om på udstillingen.

De sidste 30 år, før værket lukkede i 1911, var der 24 beskæftigede på krudtværket.

På udstillingen kan beses en række genstande fra krudtværket samt genstande fra fortidens hær og flåde, der var hovedaftagere af krudtværkets produkter de først mange år.

Nivå Galejhavn

Danmark og Sverige stod, efter Den store nordiske krigs afslutning i 1720, stadig overfor hinanden som modstandere i spillet om magten i Norden. Derfor mente man i Danmark, at man burde skabe et modtræk overfor svenskernes nye galejhavn i Landskrona.

Efter undersøgelser og rekognosceringer besluttede man, at der skulle anlægges en større befæstet havn for de danske galejer i Nivå, altså en krigshavn. I 1753 godkendte Frederik V planerne til dette byggeri. Man nåede frem til i 1757 at få bygget en del af havnen og nogle af de planlagte bygninger, men derefter gik byggeriet i stå. Dels på grund af pengemangel og dels på grund af manglende interesse hos Admiralitetskollegiet, d.v.s. det daværende marineministerium. Endvidere var der heller ikke blevet igangsat bygningen af de galejer, som det var meningen, der skulle placeres i havnen. Allerede i 1760 blev hele projektet opgivet, men fundamenterne til havnen kunne fortsat ses, og kan genfindes i dag i terrænet syd for det gamle Nivå Teglværk og øst for Nivågård.

På udstillingen kan man bl.a. se en række metalgenstande fra havnen. Desuden en flot model af havnen med tilhørende fæstningsanlæg, udført af nogle skoleelever fra Hørsholm. Modellen viser, hvordan galejhavnen oprindelig var udtænkt, men som altså kun delvis blev realiseret.