Kvindeliv – fra ildsted til komfur

Se museets store særudstilling i to etager
Succesen fra 2019 fortsætter i 2020, indtil 31. oktober.

Rekonstruktion af åbent ildsted

Udstillingens overskrift, ”Kvindearbejde – fra ildsted til komfur”, henviser til særudstillingens tidsramme. Ildstedet hører overvejende hjemme i 1800-tallet, mens komfuret – ildstedets afløser – indikerer, at tidsrammen strækker sig et stykke ind i 1900-tallet.

Gennem en lang række temaer viser udstillingen, hvad kvindens arbejde på en middelstor gård kunne bestå i. Samt hvilke gøremål, hun måtte tage vare på i løbet af årets gang. En husmands- eller landarbejderkone havde ikke i sit hjem alle de gøremål, der vises på udstillingen. Men for at opretholde livet for sig selv og sin familie, tog hun arbejde på en gård, hvor hun – sammen med bondekonen og tjenestepigerne – udførte noget af det omfattende og mangeartede arbejde.

I forbindelse med de mange temaer, der præsenteres på udstillingen, vises en lang række genstande, der slet ikke kendes eller anvendes i dag. Men dermed vises også indirekte kvindens arbejdsbetingelser samt de vilkår, vore formødre engang for mange år siden var tvunget til at leve deres liv under. De udstillede genstande suppleres med en række tekster, billeder og videoer.

For når vi ser bort fra kvinderne i de højeste sociale lag, udgjorde dette arbejde simpelthen de fleste kvinders lod her i livet, idet langt de fleste boede på landet. Arbejdets karakter havde bestået uændret i flere hundrede år. Men var i tidens løb mere eller mindre ændret, afhængig af den økonomiske og teknologiske udvikling samt tidens sædvaner.
– Særligt de sidste år af 1800-tallet medførte store og væsentlige ændringer i kvindernes arbejdsliv.

Særudstillingen på 1. sal

Tilbage står indtrykket af et utroligt hårdt arbejdsliv, der begyndte fra den årle morgen til sen aften. Vort 8-16-og 37-timers samfund var jo for datiden noget fuldkomment ukendt. Samtidig viser udstillingen en helt fantastisk og alsidig kvindelig dygtighed. Kvinderne skulle mestre en lang række gøremål, der for længst har udviklet sig til i dag at være selvstændige fag.

Blandt de mange gøremål, der på udstillingen omtales og vises genstande fra, kan nævnes:

• Kærne smør og lave ost
• Brygge øl
• Lave mad
• Bage brød
• Ordne slagtemad
• Nedsalte, røge, konservere
• Støbe lys
• Klippe får
• Karte, spinde, væve
• Strikke, sy og lappe tøj
• Vaske tøj
• Gøre rent
• Vedligeholde husets lerklinede vægge og gulve
• Høste hø
• Høste korn
• Malke køer
• Passe fjerkræ og kalve
• Passe kålgård og urtehave
• Føde og passe børn
• Passe de gamle aftægtsfolk (gårdens tidligere beboere)
• Passe de syge, både børn og voksne